wz

Úvodem

Litoměřická skupina historického tance Modestia vznikla v roce 2005, původně jako součást skupiny historického šermu Soldáti. Jedná se o mladou skupinu skládající se převážně ze studentů. Nyní tančíme převážně tance z období renesance. To znamená párové dvorské tance (jako jsou např. pavanna, gaillarda) i lidové kruhové tance (branly). Náš repertoár stále rozšiřujeme. Nabízíme taneční vystoupení pro nejrůznější akce – plesy počínaje a historickými akcemi konče, vystoupení dokážeme samozřejmě přizpůsobit vašim představám. Kroky tanců, jež předvádíme, vychází především z historických pramenů a studia dobového tance, tyto dovednosti jsme získali za pomoci paní prof. MgA. Zuzany Dostálové, která vyučuje historické tance gotiky, renesance a baroka. Nejde tedy o pouhou scénickou úpravu. Dobových prvků se držíme, i jde-li o kostýmy, naší snahou je přiblížit se co nejvíce autentické podobě. Některé z tanců jsou doplněny rekvizitami v podobě, vějířů, kastanět, šátků, kapesníčků, pohárů, džbánů atd.

Jsme také schopni zajistit kombinovaný program se šermířskou skupinou Soldáti.

Copyright (c)2008: Modestia, Helped by: Tvorba webu

Vložená reklama: